Jaap Post

Landbouw en voedselvoorziening Ik ben heel lang in diverse functies werkzaam geweest bij het LEI, het Landbouw-Economisch Instituut, gevestigd in den Haag en thans onderdeel van de ‘R’ (Research) van Wageningen UR. Het woord landbouw (incl. tuinbouw en visserij) moet daarbij breed worden geïnterpreteerd: het gaat daarbij om de hele keten ‘from field to fork’…