NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VNC Datum: 29 juni 2019

Plaats: Den Haag (VNC-kantoor) 1. Opening: Voorzitter Henk Kool heet eenieder welkom. Hij staat stil bij het overlijden van de oud-VNC- voorzitters Jan Kolkman en Ton Leenders: de vergadering herdenkt hen met een minuut stilte. Berichten van verhindering zijn ontvangen van Theo Oskam (beoogd secretaris) en Albert van Dam. De toegezonden agenda wordt vastgesteld. 2.…

Agenda ALV 8 oktober 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING NEDERLAND – CHINA Datum: 8 oktober 2022, 11:00-12:30Plaats: Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585BB te Den Haag. Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Agenda en Notulen van de vorige vergadering Behandeling jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 Financieel verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie Aftreden voorzitter en voordracht door het bestuur…