Het herfstnummer van CHINA NU is uit.

Met dit kwartaal o.m.: China Nu Rijnlandse editie Door drie leerlingen van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar werd een China Nu Rijnlandse editie gemaakt. Leerling Mark van Damme interviewt daarin de Taiwanese dichteres Chen Yuhong. “Ik vind dichten stimulerender dan welke andere vorm van creatief schrijven dan ook.”GUIDO VAN OSS  Reis naar het westen, deel 2 Naast…