Verslag van de expositie van werk van Zhou Changxin in het Atrium, Den Haag

 Zhou Changxin is een zeer bekende hedendaagse Chinese kunstenaar. Hij is grondlegger van olieverfschilderijen en initiatiefnemer van kleurrijke porseleinschilderingen . In deze tentoonstelling worden veel van zijn werken met heldere en intense kleuren getoond. Zhou Changxin, de hedendaagse kunstenaar (1973) uit China, geboren in Zhanjiang, een stad in de zuidelijke provincie Guangdong. Hij maakte lange…

Interview met Zijne Excellentie de Chinese Ambassadeur in Nederland de heer Wu Ken

  “De VNC is bijna 40 jaar geleden opgericht. In de afgelopen tijd heeft ze een belangrijke rol gespeeld en heeft positief bijgedragen om het onderlinge contact, cultureel begrip en vriendschap tussen Nederland en China te bevorderen. Wij waarderen alle inspanningen van de VNC en zijn bereid om deze vriendschapsrelatie van generatie op generatie in…

Landbouwraden: “China omarmt Nederlandse agrosector”

(Overgenomen uit http://www.agf.nl) Het ministerie van EZ heeft 48 landbouwafdelingen op Nederlandse ambassades. In China zijn de landbouwraden Martin Olde Monnikhof en Nynke Runia actief. Olde Monnikhof is vanaf 2014 landbouwraad in Peking, hij is bureauhoofd van het landbouwnetwerk in China. Runia werkt sinds 2013 in China en is vooral actief op fytosanitair en veterinair terrein.…