Conferentie provinciale en gemeentelijke Chinabanden

In 2017 wordt gevierd dat 45 jaar officiële diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau bestaan tussen Nederland en China. Tevens viert de Vereniging Nederland-China (VNC) haar 40-jarige bestaan. In dit speciale jaar presenteren wij een bijzondere conferentie op 18 en 19 september 2017 tijdens de ‘Week van de provinciale en gemeentelijke Chinabanden’, waarop de bestaande relaties tussen…

Winnaars van de scholierenwedstrijd ‘Summer Camp in Shanghai”

De winnaars van de scholierenwedstrijd ‘Summer Camp in Shanghai’ zijn bekend! De volgende middelbare scholieren hebben een reis gewonnen naar Shanghai:   Joep van der Schaaf uit Gouda, 16 jaar, middelbare school Goudse Waarden Zijn werkstuk is een handelsspel gebaseerd op de eeuwenoude Zijderoute Laura Evers uit Den Haag, 16 jaar, middelbare school Christelijk Gymnasium…

Bezoek van de CPAFFC aan de VNC

Op 20 en 21 maart heeft een delegatie van de Cultural Exchange Dept. van de CPAFFC   een bezoek gebracht aan de VNC. De delegatie,  bestaande uit dhr. Ji Wei  (Deputy Director General), dhr. Chen Jing (  professor, director, Institute for Intangible Culture at Nanjing University), dhr. Zhou Jianping (Vice chief, 2nd. Division) en mevr.…

The Opening Ceremony of the Fourth Holland Flowers Tulip Cultural Month

Deputy Director-general Zhang Ruoning and President Henk Kool Attend the Opening Ceremony of the Fourth Holland Flowers Tulip Cultural Month On March 25th, Deputy Director-General Zhang Ruoning of the Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) attended the Opening Ceremony of the Fourth Holland Flowers Tulip Cultural Month held in Yancheng City, Jiangsu…

VNC GAAT VERHUIZEN

Na zo’n vijf jaar in de Van Limburg Stirumstraat te hebben ,,gewoond” gaat de VNC met haar kantoor verhuizen. Het is de wens van het bestuur om naast onze culturele  activiteiten en vriendschapsbanden in de toekomst ook iets meer te betekenen voor het bedrijfsleven. Dan past een iets meer zakelijke omgeving. Wij prijzen ons gelukkig…

Contributie 2017

Op voorstel van het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2016 ingestemd om de jaarlijkse contributie per 1 januari 2017 ongewijzigd te laten. Lid (L) € 40,00 *) Gezinslid (GL) € 50,00 *) Studentenlid (SL) € 30,00 Bedrijfsleden/donateurs (DON) € 130,00 *) ● kosten betaling zonder incassomachtiging € 2,50 *) ● verzendkosten Europa…

Van de voorzitter

Beste leden van de VNC! Laat ik mij eerst even voorstellen: mijn naam is Henk Kool en ik ben de nieuwe voorzitter van de Vereniging Nederland China (VNC). Op 1 oktober jongstleden  ben ik op de Algemene Ledenvergadering Utrecht bij acclamatie benoemd en dat beschouw ik als een hele grote eer. Ik ben van plan…