Landbouwraden: “China omarmt Nederlandse agrosector”

(Overgenomen uit http://www.agf.nl) Het ministerie van EZ heeft 48 landbouwafdelingen op Nederlandse ambassades. In China zijn de landbouwraden Martin Olde Monnikhof en Nynke Runia actief. Olde Monnikhof is vanaf 2014 landbouwraad in Peking, hij is bureauhoofd van het landbouwnetwerk in China. Runia werkt sinds 2013 in China en is vooral actief op fytosanitair en veterinair terrein.…

Lees verder!

Nationale viering Chinees Nieuwjaar in Den Haag

Het Chinese Nieuwjaar werd gisteren groots gevierd in Den Haag. Enkele sprekers op de opening waren Z.E. de heer Chen Xu, de ambassadeur van China, de heer Karsten Klein, loco-burgemeester en wethouder Stedelijke economie, Zorg en Havens, mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale zaken en Werkgelegenheid en de heer Niek Meier, voorzitter van de VNC. Natuurlijk…

Lees verder!

Jaap Post

Landbouw en voedselvoorziening Ik ben heel lang in diverse functies werkzaam geweest bij het LEI, het Landbouw-Economisch Instituut, gevestigd in den Haag en thans onderdeel van de ‘R’ (Research) van Wageningen UR. Het woord landbouw (incl. tuinbouw en visserij) moet daarbij breed worden geïnterpreteerd: het gaat daarbij om de hele keten ‘from field to fork’…

Lees verder!