Landbouwraden: “China omarmt Nederlandse agrosector”

(Overgenomen uit http://www.agf.nl) Het ministerie van EZ heeft 48 landbouwafdelingen op Nederlandse ambassades. In China zijn de landbouwraden Martin Olde Monnikhof en Nynke Runia actief. Olde Monnikhof is vanaf 2014 landbouwraad in Peking, hij is bureauhoofd van het landbouwnetwerk in China. Runia werkt sinds 2013 in China en is vooral actief op fytosanitair en veterinair terrein.…