Ontstaansgeschiedenis en voortgang

Als onderdeel van China Kennisnetwerk Guanxi (2005-2020) werd het eerste China Café in 2005 gehouden.  Oprichter van dit netwerk was Lianne Baaij (samen met John de Weerdt en Marilou den Outer). Deze cafés

werden steevast gehouden in het Utrechtse Polmans Huis. Met het aantreden van Lilian Kranenburg tot het bestuur in 2012 worden gastsprekers uitgenodigd en krijgen zij de vloer om hun kennis en ervaring te delen met bezoekers. Zo hebben veel schrijvers hun boeken over China toegelicht, journalisten hun visies gedeeld, bankiers hun kijk op de Chinese economie gegeven, filmmakers hun documentaires beschreven en kregen ondernemers het woord om uiteen te zetten hoe het Chinese zakenklimaat ervoor stond. 

In 2015 verandert het bestuur van Guanxi en daarmee van het China Café. Vanaf dat moment zijn Joke Bruynzeel en Lilian Kranenburg (bestuursvoorzitter) tot op heden de permanente organisatoren van de China Cafés. *

Locatie China Café

Wanneer in 2017 besloten wordt het Polmans Huis te verbouwen tot een hotel en het daardoor als China Café locatie vervalt, vinden de China Cafés plaats op tal van verschillende locaties in het hele land. Daarmee wordt het net over een grotere groep belangstellenden uitgegooid en groeit het aantal bezoekers navenant.

Leiden Asia Centre

Nadat het netwerk in 2020 ontbonden wordt, gaan Joke Bruynzeel en Lilian Kranenburg zelfstandig verder.  Zij nemen dan ook afscheid van de leden van het Comité van Aanbeveling dat hen altijd met toewijding en nuchtere kennis heeft bijgestaan. Het China Café wordt dan ondergebracht bij het Leiden Asia Centre en krijgtde ruimte om verder te gaan met het organiseren van zakelijke bijeenkomsten gericht op China. Deze overgang vindt plaats tijdens de Covid-pandemie, waarbij veel interviews online plaatsvinden. De zakelijke component die het China Café brengt, is dan een welkome aanvulling op het spectrum van kennis en informatie over China dat het LAC aanbiedt. Medio 2023 wordt echter besloten dat de ‘nauwe’ China aandacht van de cafés niet langer past bij de vernieuwde doelstelling van het LAC om een bredere Azië focus te benadrukken. De teller van bij het China Café geïnterviewde mensen en sprekers staat dan op 120!

Vanaf september 2023 heeft het China Café een warme plek gevonden onder de vleugels van het VNC. Het is de bedoeling dat de bijeenkomsten vanaf nu verder gezamenlijk worden georganiseerd en vormgegeven door Lilian Kranenburg en Lianne Baaij.  Joke Bruynzeel stapt in het najaar uit het China Café team om zich op haar werk als docent aan Hogeschool Rotterdam (RBS) te concentreren.

*Wij danken respectievelijk de bestuursleden en vrijwilligers die vanaf 2015 het Guanxi Netwerk en de China Cafés mogelijk maakten: Joel Koolen, Mathilde Teuben ✝︎, Marc van der Velden, Ed Sander, Shasha Liu & Max Dormann, Vincent Lu, Kim van Es, Mayke Ebbers, Judith Huisman, Joe Fung, Lieuwkje Doornenbal, Tess Kamphorst, Kin Wah Yim, Sanne Zwart, Jan Maas en alle anderen!

**Comité van Aanbeveling: Ate Oostra, Henk Schulte Nordholt, Jan van der Putten, Frans Greidanus, Lianne Baaij, Marjo Loves, Arjen Schutten en Stefan Landsberger