De Vereniging Nederland – China, opgericht in 1977 vormt al meer dan 45 jaar een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is belangstellenden over de Chinese samenleving te informeren en de contacten tussen beide volken te bevorderen, zowel op cultureel, als op economisch gebied.

De VNC organiseert diverse activiteiten voor haar leden, waaronder workshops, taalcursussen, excursies en exposities.

Naast het organiseren van activiteiten, verstrekt de VNC informatie over China voor haar leden en bemiddelt bij het leggen van contacten tussen Nederlandse en Chinese steden en provincies, tussen culturele en kennisinstellingen en tussen bedrijven. De VNC beoogt in samenwerking met anderen één coherent platform aan te bieden waar zowel bedrijfsleven, overheden, cultureel geïnteresseerden, onderwijsinstellingen als overheid elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen versterken.