De vereniging wordt bestuurd door het bestuur dat gekozen wordt door de leden. Het algemeen bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur en de overige gekozen bestuursleden.

Voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met ten hoogte twee gekozen leden vormen het dagelijks bestuur vormen. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor drie jaar benoemd. Daarnaast bestaan er werkgroepen en vertegenwoordigers van de regio’s.

Het bestuur

1. Monique Knapen

Voorzitter

2. Ed van der Feer

Waarnemend secretaris

3. Ronald Koster

Penningmeester

Regio vertegenwoordigers en bestuursleden

Monique Tjong

Lid algemeen bestuur, Vert. Regio Haaglanden

Oey Toen Ping

Lid algemeen bestuur, Vert. Regio Rotterdam

Tik Ong

Lid algemeen bestuur

Adviseurs van de VNC

Jaap Post

Adviseur VNC, Erelid, Voorzitter VNC 2001-2008

Bob Verburg

Adviseur VNC, Voorzitter onderafdeling Overzeese gebiedsdelen

Actieve Vrijwilligers

Huub Gulickx
Marlene Tjon

China Nu

Guido van Oss

Hoofdredacteur ChinaNu