De vereniging wordt bestuurd door het bestuur dat gekozen wordt door de leden. Het algemeen bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur en de overige gekozen bestuursleden.

Voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met ten hoogste twee gekozen leden vormen het dagelijks bestuur. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor drie jaar benoemd. Daarnaast bestaan er werkgroepen en vertegenwoordigers van de regio’s.

Het bestuur

Monique Knapen

Chair

Ronald Koster

Treasurer

Ed van der Feer

Secretary general

Board member

Board member

Board member

Klankbordgroep en regio vertegenwoordigers

Monique Tjong

Vertegenwoordiger Regio Haaglanden

Oey Toen Ping

Vertegenwoordiger Regio Rotterdam

Tik Ong

Vertegenwoordiger Regio Haaglanden, Den Haag

Adviseurs van de VNC

Bob Verburg

Voorzitter onderafdeling Overzeese gebiedsdelen

VNC office management

Huub Gulickx
Marlene Tjon

China Nu

Adjunct hoofdredacteur CHINA NU

Guido van Oss

Hoofdredacteur CHINA NU, auteur "Krachtige karakters"