De vereniging wordt bestuurd door het bestuur dat gekozen wordt door de leden. Het algemeen bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur en de overige gekozen bestuursleden.

Voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met ten hoogste twee gekozen leden vormen het dagelijks bestuur. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor drie jaar benoemd. Daarnaast bestaan er werkgroepen en vertegenwoordigers van de regio’s.

Het bestuur

1. Monique Knapen

Voorzitter

2. Ed van der Feer

Secretaris

3. Ronald Koster

Penningmeester

Klankbordgroep en regio vertegenwoordigers

Monique Tjong

Vertegenwoordiger Regio Haaglanden

Oey Toen Ping

Vertegenwoordiger Regio Rotterdam

Tik Ong

Vertegenwoordiger Regio Haaglanden, Den Haag

Adviseurs van de VNC

Jaap Post

Adviseur VNC, Voorzitter VNC 2001-2008

Bob Verburg

Adviseur VNC, Voorzitter onderafdeling Overzeese gebiedsdelen

VNC office management

1. Marlene Tjon
2. Huub Gulickx

China Nu

1. Guido van Oss

Hoofdredacteur CHINA NU, auteur "Krachtige karakters"

Adjunct hoofdredacteur CHINA NU