Veel voordelen

Als lid van de VNC kunt u gratis of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan interessante activiteiten en bijeenkomsten en heeft u toegang tot de bibliotheek van de VNC. U ontvangt bovendien vier keer per jaar het tijdschrift China Nu.

De activiteiten die de VNC voor haar leden organiseert zijn zeer divers. Er worden verscheidene bijeenkomsten georganiseerd over cultuur, films, lezingen, reisverslagen, taiji, calligrafie, kookdemonstraties en nog veel meer. Daarnaast organiseert de VNC seminards, symposia, taalcursussen, excursies en exposities.

De VNC voor bedrijven en overheden

De VNC kan bij het onderhouden van uw bedrijfs- of overheidsrelaties een bemiddelende en adviserende rol spelen. Daarbij maakt de VNC gebruik van haar netwerk van deskundigen en contacten in China en in Nederland. De VNC is gelieerd aan  de China Association for Friendship with Foreign Countries op nationaal, provinciaal en stedelijk niveau en vele andere overheden, organisaties en associaties in China.

De VNC heeft ervaring met het organiseren van culturele uitwisselingen (muziekgroepen, kunstenaars), uitwisselingen van studiegroepen (bijvoorbeeld het met elkaar in contact brengen van bedrijven, beroepsgroepen, bestuurders, sportgroepen) en het geven van cursussen op het terrein van de Chinese taal en cultuur. De VNC verzorgt ook lezingen, workshops en speciale China dagen. Tenslotte heeft de VNC ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van excursies en recreatieve programma’s voor inkomende delegaties uit China.

Voor de dienstverlening aan bedrijven en overheden vraagt de VNC een financiële vergoeding. Een bedrijfslidmaatschap biedt korting op onze tarieven.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar. Voor een gezinslidmaat­schap betaalt u € 70,- per jaar. Studenten betalen €25. Bij een lidmaatschap ontvangt u gratis het magazine China Nu.

Wilt u een los abonnement op het magazine China Nu? Dan betaalt u € 30,- per jaar.

Bij een lidmaatschap of abonnement buiten Nederland worden verzendkosten in rekening gebracht.

Beëindiging van abonnement of lidmaatschap geschiedt door schriftelijke opzegging (of per email info@vnc-china.nl) uiterlijk  een maand voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Lid worden

Op de pagina “Lid worden” kunt u het aanmeldingsformulier online invullen en versturen. Ga naar de pagina en wordt lid!

Voor vragen kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor te Den Haag via info@vnc-china.nl.  Het kantoor is bereikbaar op dinsdag van 10:00 – 14:00.