Van het bestuur

Ondanks COVID, geopolitieke en economische perikelen blijft de belangstelling vanuit de westerse wereld voor China toenemen. Dit geldt ook andersom want het bedrijfsleven in zowel China als Nederland ziet weer mogelijkheden en ook het toerisme zal zich in de komende jaren herstellen.

Stedenbanden  worden steeds kritischer bekeken en staan vaak onder druk. Uit een recent onderzoek blijkt evenwel dat een groot aantal Nederlandse steden en provincies  nog steeds werkzame betrekkingen met China hebben. Voorts is er een aanzienlijk aantal  adoptief ouders met een Chinees kind en zijn  er meer dan 4000 leerlingen op meer dan vijftig scholen in Nederland waar de Chinese taal wordt onderwezen. De Chinese cultuur kan dan ook nog steeds op een grote belangstelling rekenen.

De Vereniging Nederland-China (VNC) slaat een brug tussen de culturen van beide landen en hun uiteenlopende levensstijlen en manieren van denken. De VNC vormt sinds 1977 een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is de contacten tussen beide landen te bevorderen. De VNC informeert belangstellenden over de Chinese samenleving en organiseert uiteenlopende activiteiten om de relatie tussen beiden landen te versterken

De VNC is een Nederlandse organisatie, niet gebonden aan enige maatschappelijke of politieke stroming en handelend vanuit een zelfstandige onafhankelijke, neutrale positie. De VNC werkt uitsluitend met vrijwilligers en bestaat uit leden en bedrijfsleden. Iedereen die geïnteresseerd is in de Chinese cultuur en samenleving kan lid worden. Het bedrijfslidmaatschap geldt voor bedrijven, instellingen, gemeenten en provincies die contacten in China hebben. Het VNC-bureau met een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum bevindt zich in Den Haag.

De activiteiten die de VNC organiseert zijn zeer divers.  Van een briefing tussen vakgenoten, tot een masterclass op de Beurs en een screening of première van een film. Maar ook het organiseren van een culturele evenementen zoals het Landelijk Chinees Nieuwjaar met de culturele uitwisselingen tussen muziekgroepen, kunstenaars, studiegroepen en bestuurders, workshops en tentoonstellingen, behoren tot de mogelijkheden die de  VNC kan bieden.

Met zoveel activiteiten is het besturen van de vereniging  soms geen makkelijke taak. Het lijkt daarbij wel eens dat er geen einde lijkt te komen aan hetgeen de bestuurders moeten doen. De vraag rijst, in hoeverre mag je dan van bestuursleden vragen om er nog een extra tandje bij te zetten.  In de VNC is dat zeker het geval, zonder actieve bestuurders en werkgroepen gaat de vereniging niet leven.  Het bestuur hoopt dat u actief wilt bijdragen aan activiteiten voor het komende jaar. Wilt u deelnemen aan een werkgroep, artikelen gaan schrijven, een blog openen of achter de schermen daaraan bijdragen dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Wij hopen snel van u te horen!

Statuten van de VNC

Download hier de statuten in PDF vorm.