Informatie voor leden

Op deze pagina kun je verschillende zaken opzoeken. Zo staan enkele jaarverslagen te raadplegen en kun je ook de statuten inzien.

Van het bestuur (december 2020)

Besturen gaat met vallen en opstaan. Het lijkt daarbij wel eens dat er geen einde lijkt te komen aan hetgeen onze bestuurders privé treft. Je bent dan gedwongen om in kleiner verband te vergaderen dan wenselijk is. In hoeverre mag je dan van je bestuursleden vragen om een tandje bij te zetten. Zij zijn actief in de samenleving, hebben het druk met hun werk en doen het er bij.

In de vriendschapsvereniging Nederland-China is dat niet anders. Zonder actieve werkgroepen/afdelingen gaat de vereniging niet leven. Het bestuur kan dat niet alleen ook al lijken leden dat wel eens te denken. Daarom is er dit jaar ook een nieuw voorstel gedaan aan de leden om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Wij zijn benieuwd tot welke leuke initiatieven dit gaat leiden.

Het bestuur hoopt dat u actief gaat bijdragen aan de informatie-uitwisseling op onze website. Wilt u artikelen gaan schrijven, een blog openen of achter de schermen daaraan bijdragen dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Tot slot een oproep voor de viering van ons 45 jarig bestaan in 2022. Het lijkt nog ver weg, maar voor de voorbereiding mag nu al worden gestart. Wie wil ons helpen bij de voorbereiding? Meldt u aan bij de secretaris of bij mij. Wij hebben uw hulp hard nodig!

Henk Kool,

Voorzitter.